Scoil Phobail Mhic Dara

Carna
Co. na Gaillimhe

Teagmháil

Scoil Phobail Mhic Dara

Carna 

Co.na Gaillimhe

uimhir guthán; 095 32245

Feacs 095 32591

Is feidir ríomhphost a sheoladh cuig : eolas@spmd.ie

 nó an foirm eolais a líonadh.Teagmháil

Oifig na Scoile:


Tá oifig na scoile suite ins an fhoirgneamh ar thaobh na láimhe deise , díreach ar aghaidh agus tú ag teacht isteach geata na scoile.Bíonn rúnaí na scoile ar fáil gach lá don tseachtain le linn an scoil bhliain.Bíonn an oifig oscailte idir  9;00 agus 4;30.


An lá scoile:


Tosnaíonn an lá scoile ag 09;05 ar maidin le tionóil agus leanann an scoil ar aghaidh ón Luan go Déardaoin go dtí an 4;00.Bíonn an scoil ag críochnú gach Aoine ag  an 2:00..Bíonn an chéad briseadh i rith an lae, ón 11:15-11;30 agus am lóín againn idir an 1;30-2:00.

Cuairteoirí