Scoil Phobail Mhic Dara

Carna
Co. na Gaillimhe


Tá muid ar FacebookMíle Fáilte

Chuig Suíomh Gréasáin

Scoil Phobail Mhic Dara

Imeachtaí

Nuacht

                   Fáilte ón bPríomhoide Dara Ó Maoilchiaráin


Fáilte chuig suíomh nua Scoil Phobail Mhic Dara,Carna.Tá súil agam go dtabharfaidh an suíomh seo roinnt eolas faoin scoil dhuit agus go mbainfaidh tú taitneamh as.Cuireann muid oideachas chuimsitheach den chéad scoth ar fáil do phobal uilig an cheantar trí scolaíocht dara leibhéal, iarArdteistiméireacht agus ranganna do dhaoine fásta.Tá muid bródiúil as ár ndúchais agus ár n'oidhreacht agus leagtar béim ar ár dteanga Gaelach agus cultúr tradisúinta maraon le forbairt pearsanta aos óg phobal na scoile 

Nuacht .

Mionchomhlachtaí na hIdirbliana

An Chéad Bhliain 2019.

Céad míle fáilte romhaibh!

Cuireann muid failte speisialta roimh na scoláírí nua ata linn sa chéad bhliain.Cuireann muid fáilte freisin roimh na múinteoirí nua a bheidh ag obair linn don scoilbhliain seo.Dátaí Tabhachtach.

An Samhain.

  • 6ú :Cluiche Cispheil Cailiní
  • 7ú: Cluiche Peil Cailiní
  • 11ú: Lá Scoile JCT
  • 15ú :Vacsaín (HSE) Cailiní agus Buachaillí An Chéad Bhliain.
  • 18ú - 22ú Taithí Oibre ;An Idirbhliain
  • 20ú- 22ú Scrúdaithe Scoile.
  • Drámaíocht :An Idirbhliain ,Seachtainúil
  • Bíonn Cleachta Cór gach Aoine tar éis am scoile.

Tráthnóna Oscailte 13ú Samhain 

 5:00-7:00 

Míle Fáilte roimh Scoláirí agus Tuismitheoirí Ranganna 5/6 


Tráthnóna Oscailte

Saol na Scoile

Míle Fáilte chuig suíomh greasáin

Scoil Phobail Mhic Dara.

Nuacht.

Saol na Scoile.

Seo blas iontach de shaol na scoláirí anseo i Scoil Phobail Mhic Dara

Imeachtaí Scoile.

Imeachtaí Scoile san Chéad Téarma

Grange CC » School CompletionNóta Tabhachtach ón Clár Críochnúcháin Scoile Tuaiscirt agus Iathair Chonamara.Tá litir anseo ón comhardaitheoir Sharon Ní Cheannabháin agus moltaí ó meantóir na scoile Diarmuid lavelle.Tá go leor moltaí aige chun aire a thabhairt donmeabhairshláinte  san tréimhse Covid-19 seo.Tá tacaíocht ar fáil  agus faoi láthair ta an Clár Críochnúchain scoile ag tacú le na scolairí  Scoil Phobail mhic |Dara. Is fiú go mór do thuismitheoirí agus scoláirí an litir seo a léamh . Litir SCP Sharon Ní Cheannabháin

Tá sé ar fail freisin ar bileog Covid 19 na scoile .


Clár Críochnúchain Scoile 


Tá muid ar Instagram anois chomh maith le suíomh,facebook agus twitter .

Instagram na scoile @ scoilphobailmd

Eolas tabhachtach do thuismitheoirí ón FSS maidir le covid 19 agus athoscailt na scoile ANSE0

Information for parents from HSE regarding return to school during Covid 19. Here

Na hAthraithe nua atá i bhfeidhim i Scoil Phobail Mhic Dara

• Tosnóidh na Raganna ag 09:05 r.n agus ní bheidh aon mhór thionól ar maidin le na blianta sinsireach agus sóiserach.Beidh tionóil acu tar éis am lón sna seomraí Ranga.

Beidh gach bliain bunaithe i seomra ranga amhain agus ó thaobh na ranganna praiticiúla beidh grúpa beag scolairí ag taisteal chuig na ranga seo.
• Beidh córas aon-bhealach i bhfeidhm ar na pasáistí agus ar na staighrí.Ní cheart go mbeadh aon scolaire ag siúil trasna na bealaí seo.

• Beidh muid freisin ag iarraidh ar scoláirí meascadh lena mbliain ghrúpa féin amháin ag amannta sosa agus lóin. Beidh ait faoi leith leagtha amach do gach bliain do am sos/lón.Déanfar babhtáil ar na spásanna seo gach lá.
Beidh  neart dáileoirí díghalráin ar fud na scoile ach má tá siad ag iarradh buideal pearsanta a thabhairt leo níl aon deacrachtaí leis seo.

• Teastóidh masc ó ghach gasúr, agus b’fhéidir go m’fhiú dóibh ceann sparála a bheith sa mhála freisin.
• Má bhionn fadhb ag scoláire le masc is feidir scáthlán a úsáid

.Am Lón: Beidh lón ag na blianta seo leanas ag 12;40r.n -1:10 i.n ;Blianta 4,5&6

                 Beidh lón ag na blianta seo leanas ag 1;20-1;50i.n ; Blianta 1,2 &3

Críochnóidh an scoil ag 4;00i.n ón Luan go Déarddaoin .Beidh muid críochnaithe ag 1;45 i.n ar an Aoine


Ta na hathraithe agus treoracha seo dhá gcur i bhfeidhim againn le iarracht a dhéanamh an riosca a bhaineann le  scaipeadh Covid a laghdú i dtimpeallacht na scoile.Tá siad bunaithe ar  an treoir agus comhairle ón FSS agus an Roinn Oideachas.

Comhghairdeachas leis an Múinteoirí Ealaíne Aoife Ní Dhubhda atá tar éis deontas ollmhór, os cion 5000 euro  a bhaint amach don scoil.Tríd an deontas seo beidh deis ag na healaíonteóirí óga saothar  ealaíne a chruthú.Ta an scoil aitheanta mar scoil Ealaíonta le comhairdtheoir Ceara Conway.Beidh na scoláirí ag ullmhú agus ag cruthú saothar Ealaíonta.Is deis iontach é seo don scoil .Ta muid súil go mór leis an dá bhliain seo amach romhainn.Go n-éirí libh.

Nuacht.

Cuairteoirí 2021

An Idirbhliain 2021.

                Eolas anseo

Cuireann muid fáilte mhór ar ais roimh scolaírí, foireann na scoile agus fáilte speisialta roimh ár scoláírí chéad bhliana  Sceirde & Fínis.

Nuacht :Turas scoile 2022

Tá se beartaithe aginn dul chuig an Iodail don turas scoile thar lear.

Tá físeán chun cabhrú le tuismitheoirí anseo ,conas cúntas  a chruthú

leis an gcomhlacht.

Tá físeán beag déanta ó thaobh an turas agus lóistín.


Lá Oscailte

 Tá sé beartaithe againn tráthnóna oscailte a bheith againn do ranganna 5& 6 óna bunscoileanna ar an gCéadaoin 30 Márta 2022. Míle fáilte roimh thuismitheoirí agus scolaírí an trathnóna sin.

Scoláirí na Chéad bhliana ag obair ar Sway faoi láthair seo sampláí de na suíomhanna atá cruthaithe acu.

Alannah Ní Chlochartaigh                 Páraic Bairéad

Niamh Ní Chonghaile                         Michael ó Cathasaigh

John Joe Mac Cormaic                       Kayleigh Ní Chlochartaigh

Brian Mac an Iomaire                          

Liam Ó Madaoin

Bróna Ní Mhadaoin

Jeaic ó Cualáin

Gracie Mc Grath

Seán Breathnach

Síofra Ní Mhurchú