Scoil Phobail Mhic Dara

Carna
Co. na Gaillimhe


Tá muid ar FacebookMíle Fáilte

Chuig Suíomh Gréasáin

Scoil Phobail Mhic Dara

Imeachtaí

Nuacht

Na hImeachtaí a bhíonn ar siúl san Idirbhliain

Taithí Oibre 

Ceardlann Dramaíocht 

Sábháilteacht Tine

Turas Oideachasúil thar lear ,An Iodáil 2017

Turais Ealaíne,Staire agus freastal ar laethanta oscailte na gColaistí 3ú leibhéal

Mionchomhlachtaí

Malartú chuig an Ghearmáin

Yoga

Cúrsa seoltóireacht

Teastas ECDL

Spóirt

Cúrsa Bainistíocht Capaill

Ficheall

Ceol Comórtas Scléip 2018

Cócaireacht

Siúineireacht

Innealtóirteacht

Gaisce an Uachtarain.

Cairde ón Airgintín

Ag foilsiú Nuachtlitir na Scoile

                   Fáilte ón bPríomhoide Dara Ó Maoilchiaráin


Fáilte chuig suíomh nua Scoil Phobail Mhic Dara,Carna.Tá súil agam go dtabharfaidh an suíomh seo roinnt eolas faoin scoil dhuit agus go mbainfaidh tú taitneamh as.Cuireann muid oideachas chuimsitheach den chéad scoth ar fáil do phobal uilig an cheantar trí scolaíocht dara leibhéal, iarArdteistiméireacht agus ranganna do dhaoine fásta.Tá muid bródiúil as ár ndúchais agus ár n'oidhreacht agus leagtar béim ar ár dteanga Gaelach agus cultúr tradisúinta maraon le forbairt pearsanta aos óg phobal na scoile 

Nuacht .

Mionchomhlachtaí na hIdirbliana

 Tá an Idirbhliain ag eagrú Dioscó Oíche Shamhna do gasúir óga  sa cheantar .

An Chéad Bhliain 2019.

Céad míle fáilte romhaibh!

Cuireann muid failte speisialta roimh na scoláírí nua ata linn sa chéad bhliain.Cuireann muid fáilte freisin roimh na múinteoirí nua a bheidh ag obair linn don scoilbhliain seo.Dátaí Tabhachtach.

Deireadh Fómhair

 • 2ú Lá:Seiminéar Lae Múinteoirí
 • 3ú Luthchleasaíocht:Atha Luain
 • 3ú-7ú :Turas Barcelona Idirbhlian/5úbl.
 • 9ú Lá :Cúrsa Treodóireacht :Rang Tíreolaíocht 5úbl.
 • 9ú-11ú :Cúrsa Teanga /Aclaíochta Bundoran Dún na nGall
 • 10ú Lá: Luthchleasaíocht/Rásaíocht 3k/5k Inis Mór,Árainn.
 • 14ú: Scileanna Staidéar
 • 16ú: Oíche Eolais:Tuismitheoirí An Chead Bhliain
 • 18ú Lá Oscailte Ollscoil Luimnigh.(4/5/6bl)
 • 24ú Lá :Psycho Spaghetti An Clochán.An Idirbhliain
 • Cúrsa Seoltóireacht agus Dramaíocht ag leanacht ar aghaidh don mhí seo freisin.