Scoil Phobail Mhic Dara

Carna
Co. na Gaillimhe


Tá muid ar FacebookMíle Fáilte

Chuig Suíomh Gréasáin

Scoil Phobail Mhic Dara

Imeachtaí

Nuacht

                   Fáilte ón bPríomhoide Dara Ó Maoilchiaráin


Fáilte chuig suíomh nua Scoil Phobail Mhic Dara,Carna.Tá súil agam go dtabharfaidh an suíomh seo roinnt eolas faoin scoil dhuit agus go mbainfaidh tú taitneamh as.Cuireann muid oideachas chuimsitheach den chéad scoth ar fáil do phobal uilig an cheantar trí scolaíocht dara leibhéal, iarArdteistiméireacht agus ranganna do dhaoine fásta.Tá muid bródiúil as ár ndúchais agus ár n'oidhreacht agus leagtar béim ar ár dteanga Gaelach agus cultúr tradisúinta maraon le forbairt pearsanta aos óg phobal na scoile 

Nuacht .

Mionchomhlachtaí na hIdirbliana

An Chéad Bhliain 2019.

Céad míle fáilte romhaibh!

Cuireann muid failte speisialta roimh na scoláírí nua ata linn sa chéad bhliain.Cuireann muid fáilte freisin roimh na múinteoirí nua a bheidh ag obair linn don scoilbhliain seo.Dátaí Tabhachtach.

An Samhain.

  • 6ú :Cluiche Cispheil Cailiní
  • 7ú: Cluiche Peil Cailiní
  • 11ú: Lá Scoile JCT
  • 15ú :Vacsaín (HSE) Cailiní agus Buachaillí An Chéad Bhliain.
  • 18ú - 22ú Taithí Oibre ;An Idirbhliain
  • 20ú- 22ú Scrúdaithe Scoile.
  • Drámaíocht :An Idirbhliain ,Seachtainúil
  • Bíonn Cleachta Cór gach Aoine tar éis am scoile.

Tráthnóna Oscailte 13ú Samhain 

 5:00-7:00 

Míle Fáilte roimh Scoláirí agus Tuismitheoirí Ranganna 5/6 


Tráthnóna Oscailte

Saol na Scoile

Míle Fáilte chuig suíomh greasáin

Scoil Phobail Mhic Dara.

Nuacht.

Saol na Scoile.

Seo blas iontach de shaol na scoláirí anseo i Scoil Phobail Mhic Dara

Imeachtaí Scoile.

Imeachtaí Scoile san Chéad Téarma

Ceillúradh C.S.T.S. don Chéad Bhliain

An Techféile Náisiúnta 2020

Bhí lá iontach ag scoláirí Scoil Phobail Mhic Dara Carna ag an Techféile Náisiúnta i Aerfort na Sionnaine le déanaí.Bhí os cionn 400 scolaire a thagann le chéile chun ceillúradh a dhéanamh ar na héachtaí teicneolaíochta trí clár Techspace.Comhgháirdeachas le Stephen Breathnach agus Ciarán MacCraith a fuiar duais don STEM eitleán is fearr. Seo an darna bliain ag Stephen an duais seo a bhaint amach.Bhí an t-ádh linn arís nuair a fuair Dara Ó Cualaim Gradaim Tech Spásóir na Bliana.Tugtar an duais seo, don duine aonarach a thaispeáineann díogras agus cruthaíocht tríd an gclár seo.

Techfeile Náisiúnta 2020.

Tuismitheoirí/Caomhnóirí agus pobal uile na scoile.


Tá súil againn anseo i Scoil Phobail Mhic Dara go bhfuil sibh ag coinneáil go maith i gcónaí.

 Tá na srianta atá curtha ag an rialtas fós i bhfeidhim ach tá muid ag leanacht leis na treoracha seo go cúramach.Le cúnamh Dé beidh muid ar fad le chéile arís go gairid, slán sábhailte.

Tá na múinteoirí fós ag obair go díograsach ag múineadh agus ag treorú na scoláirí.Tá  roinnt deacrachtaí leis an módh múinte nua seo ach le tacaíocht agus cumarsáid is féidir oideachas suntasach a bhaint amach.Ta na múinteoirí ag leanacht ar aghaidh leis an bhfoghlaim agus ag tacú le na scoláirí.Molaim go mór an obair ata á dhéanamh acu.


Tá árd-mholadh freisin ag dul chuig na tuismitheoirí/caomhnóirí  atá ag iarradh gach iarracht a dhéanamh a gclann a choinneáil sábháilte agus dírithe ar an oideachas  in am éiginnte.

Beidh muid i dteagmháil libh chomh minic is feidir linn ach má tá aon cheist agaibh .Tá míle fáilte romhaibh teagmháil a dhéanamh linn trí rí-phost na scoile nó glaoch a chur.

Coinneoidh muid ar an eolas sibh maidir le athoscailt na scoile nuair ata scéal faighte againn.


Oifig na Scoile: eolas@spmd.ie

Oifigeach Caidreamh Baile : r.nichonfhaola@spmd.ie

Príomhoide na Scoile: poide@spmd.ie

Teicneolaíocht & Aipeanna

Seo liosta de roinnt aipeanna cabhrach :

Office365                                                   StudyClix                                      Duolingo(Gearmáinis)             Photomath

Ag roinnt  pictiúrí don obair bhaile/ scríofa.

Microsoft Office Lens                                                                         CS Scanner                                      Kinemaster                                                                                                                                                                                                          (Eagrathóireacht)


Bunachar Áiseanna COGG: Tá os cionn míle áis ar an suíomh seo COGG.

Tá ceachtanna, físeáin,bileoga oibre agus téarmaíocht.

Suíomh Idirlíon Cadhan.com. Tá uirlisí , bogearraí,aipeanna agus Cartlann ann.

Tá "Gaelsceal" agus  "Cuisle" ar fail trí an cartlann seo.Ta Gaelspell agus Gramadóir iontach ar fail freisin.Is fiú go mór féachaint ar an suíomh seo.

Tá an 100 tvuít is mó a sheoltar anseo Chuala.me

Grange CC » School CompletionNóta Tabhachtach ón Clár Críochnúcháin Scoile Tuaiscirt agus Iathair Chonamara.Tá litir anseo ón comhardaitheoir Sharon Ní Cheannabháin agus moltaí ó meantóir na scoile Diarmuid lavelle.Tá go leor moltaí aige chun aire a thabhairt donmeabhairshláinte  san tréimhse Covid-19 seo.Tá tacaíocht ar fáil  agus faoi láthair ta an Clár Críochnúchain scoile ag tacú le na scolairí  Scoil Phobail mhic |Dara. Is fiú go mór do thuismitheoirí agus scoláirí an litir seo a léamh . Litir SCP Sharon Ní Cheannabháin

Tá sé ar fail freisin ar bileog Covid 19 na scoile .


Clár Críochnúchain Scoile 


Tá muid ar Instagram anois chomh maith le suíomh,facebook agus twitter .

Instagram na scoile @ scoilphobailmd

Nuacht