Scoil Phobail Mhic Dara

Carna
Co. na Gaillimhe


Tá muid ar FacebookMíle Fáilte

Chuig Suíomh Gréasáin

Scoil Phobail Mhic Dara

Imeachtaí

Seo leanas nasc chuig féilire na scoile.Tá roinnt  samplaí de na himeachtaí a bhíonn ar siúl le linn an scoilbhliain anseo i Scoil Phobail Mhic Dara.

Feilire na Scoile.


Nuacht

Mionchomhlachtaí na hIdirbliana!


Buaiteoirí !Comhghairdeachas le Buaiteoirí Chraobh Réigiúnach na Gaillimhe de Chlár na gComhlachtaí: Seodra Chonamara.Bhí árd mholadh ag dul do na comhlachtaí scoile ar fad a ghlac páirt.

Buaiteoirí!:An Chéad áit! bainte amach ag Scoil Phobail Mhic Dara, Carna.Comhghairdeachas ó chroí le ceoltóirí na scoile , an banna ceoil Arco.Ba mhór an t-éacht a rinne siad chun an chéad áit a bhaint amach i gcomórtas ceoil náisiúnta Scléip i mBaile Átha Cliath le déanaí.Bhain siad an chéad áit amach i rannóg sóisearach den chraobh chomótas tallaine.Tá muid fíor bhródúil astu ó clé go deas tá Mairtín Ó Cualáín,Jessica Ní Chonaire,Shauna Nic Chormaic,Aoife Dunworth,Rosa Ní Cheallaigh agus Shaunadh Ní Chlochartaigh.Glacann muid buíochas mór leis an muinteoir ceoil Daithí Ó Cinnéide a bhí ag obair leo .


Na hImeachtaí a bhíonn ar siúl san Idirbhliain

Taithí Oibre 

Ceardlann Dramaíocht 

Sábháilteacht Tine

Turas Oideachasúil thar lear ,An Iodáil 2017

Turais Ealaíne,Staire agus freastal ar laethanta oscailte na gColaistí 3ú leibhéal

Mionchomhlachtaí

Malartú chuig an Ghearmáin

Yoga

Cúrsa seoltóireacht

Teastas ECDL

Spóirt

Cúrsa Bainistíocht Capaill

Ficheall

Ceol Comórtas Scléip 2018

Cócaireacht

Siúineireacht

Innealtóirteacht

Gaisce an Uachtarain.

Cairde ón Airgintín

Ag foilsiú Nuachtlitir na Scoile

                   Fáilte ón bPríomhoide Dara Ó Maoilchiaráin


Fáilte chuig suíomh nua Scoil Phobail Mhic Dara,Carna.Tá súil agam go dtabharfaidh an suíomh seo roinnt eolas faoin scoil dhuit agus go mbainfaidh tú taitneamh as.Cuireann muid oideachas chuimsitheach den chéad scoth ar fáil do phobal uilig an cheantar trí scolaíocht dara leibhéal, iarArdteistiméireacht agus ranganna do dhaoine fásta.Tá muid bródiúil as ár ndúchais agus ár n'oidhreacht agus leagtar béim ar ár dteanga Gaelach agus cultúr tradisúinta maraon le forbairt pearsanta aos óg phobal na scoile 

Nuacht .

Mionchomhlachtaí na hIdirbliana