Scoil Phobail Mhic Dara

Carna
Co. na Gaillimhe


Tá muid ar FacebookMíle Fáilte

Chuig Suíomh Gréasáin

Scoil Phobail Mhic Dara

Imeachtaí

Seo leanas nasc chuig féilire na scoile.Tá roinnt  samplaí de na himeachtaí a bhíonn ar siúl le linn an scoilbhliain anseo i Scoil Phobail Mhic Dara.

Feilire na Scoile.

Nuacht

Fógra Post Príomhoide Táináisteach Scoil Phobail Mhic Dara Anseo

Seachtain Na Gaeilge


Comórtais na Seachtaine : Comórtas Íomhá Ealaíne nó Leictreonach agus comórtas Griangrafadóireacht.  Beidh aoi-chainteoir, an Dr Neasa Ní Chuaig linn ar an Déardaoin agus trath na gceist freisin.Beidh lá glas againn ar an Aoine agus céilí breá sa Halla tar éis am lóin.Bain taitneamh as an ceillúradh agus na himeachtaí go léír.

Tuilleadh Eolas

Na hImeachtaí a bhíonn ar siúl san Idirbhliain

Taithí Oibre 

Ceardlann Dramaíocht 

Sábháilteacht Tine

Turas Oideachasúil thar lear ,An Iodáil 2017

Turais Ealaíne,Staire agus freastal ar laethanta oscailte na gColaistí 3ú leibhéal

Mionchomhlachtaí

Malartú chuig an Ghearmáin

Yoga

Cúrsa seoltóireacht

Teastas ECDL

Spóirt

Cúrsa Bainistíocht Capaill

Ficheall

Ceol Comórtas Scléip 2018

Cócaireacht

Siúineireacht

Innealtóirteacht

Gaisce an Uachtarain.

Cairde ón Airgintín

Ag foilsiú Nuachtlitir na Scoile

                   Fáilte ón bPríomhoide Dara Ó Maoilchiaráin


Fáilte chuig suíomh nua Scoil Phobail Mhic Dara,Carna.Tá súil agam go dtabharfaidh an suíomh seo roinnt eolas faoin scoil dhuit agus go mbainfaidh tú taitneamh as.Cuireann muid oideachas chuimsitheach den chéad scoth ar fáil do phobal uilig an cheantar trí scolaíocht dara leibhéal, iarArdteistiméireacht agus ranganna do dhaoine fásta.Tá muid bródiúil as ár ndúchais agus ár n'oidhreacht agus leagtar béim ar ár dteanga Gaelach agus cultúr tradisúinta maraon le forbairt pearsanta aos óg phobal na scoile 

Nuacht .

Thug muid cuairt ar Coláiste talmhaíochta An Chreagáin ar an 7ú Márta.Ba é an chéad choláiste talmhaíochta riamh in Eirinn.Bhain muid an-sult as an lá.