Scoil Phobail Mhic Dara

Carna
Co. na Gaillimhe


Tá muid ar FacebookMíle Fáilte

Chuig Suíomh Gréasáin

Scoil Phobail Mhic Dara

Imeachtaí

Nuacht

                   Fáilte ón bPríomhoide Dara Ó Maoilchiaráin


Fáilte chuig suíomh nua Scoil Phobail Mhic Dara,Carna.Tá súil agam go dtabharfaidh an suíomh seo roinnt eolas faoin scoil dhuit agus go mbainfaidh tú taitneamh as.Cuireann muid oideachas chuimsitheach den chéad scoth ar fáil do phobal uilig an cheantar trí scolaíocht dara leibhéal, iarArdteistiméireacht agus ranganna do dhaoine fásta.Tá muid bródiúil as ár ndúchais agus ár n'oidhreacht agus leagtar béim ar ár dteanga Gaelach agus cultúr tradisúinta maraon le forbairt pearsanta aos óg phobal na scoile 

Nuacht .

Mionchomhlachtaí na hIdirbliana

An Chéad Bhliain 2019.

Céad míle fáilte romhaibh!

Cuireann muid failte speisialta roimh na scoláírí nua ata linn sa chéad bhliain.Cuireann muid fáilte freisin roimh na múinteoirí nua a bheidh ag obair linn don scoilbhliain seo.Dátaí Tabhachtach.

An Samhain.

  • 6ú :Cluiche Cispheil Cailiní
  • 7ú: Cluiche Peil Cailiní
  • 11ú: Lá Scoile JCT
  • 15ú :Vacsaín (HSE) Cailiní agus Buachaillí An Chéad Bhliain.
  • 18ú - 22ú Taithí Oibre ;An Idirbhliain
  • 20ú- 22ú Scrúdaithe Scoile.
  • Drámaíocht :An Idirbhliain ,Seachtainúil
  • Bíonn Cleachta Cór gach Aoine tar éis am scoile.

Tráthnóna Oscailte 13ú Samhain 

 5:00-7:00 

Míle Fáilte roimh Scoláirí agus Tuismitheoirí Ranganna 5/6 


Tráthnóna Oscailte

Saol na Scoile

Míle Fáilte chuig suíomh greasáin

Scoil Phobail Mhic Dara.

Nuacht.

Saol na Scoile.

Seo blas iontach de shaol na scoláirí anseo i Scoil Phobail Mhic Dara

Imeachtaí Scoile.

Imeachtaí Scoile san Chéad Téarma

Techfeile Náisiúnta 2020.

Grange CC » School CompletionNóta Tabhachtach ón Clár Críochnúcháin Scoile Tuaiscirt agus Iathair Chonamara.Tá litir anseo ón comhardaitheoir Sharon Ní Cheannabháin agus moltaí ó meantóir na scoile Diarmuid lavelle.Tá go leor moltaí aige chun aire a thabhairt donmeabhairshláinte  san tréimhse Covid-19 seo.Tá tacaíocht ar fáil  agus faoi láthair ta an Clár Críochnúchain scoile ag tacú le na scolairí  Scoil Phobail mhic |Dara. Is fiú go mór do thuismitheoirí agus scoláirí an litir seo a léamh . Litir SCP Sharon Ní Cheannabháin

Tá sé ar fail freisin ar bileog Covid 19 na scoile .


Clár Críochnúchain Scoile 


Tá muid ar Instagram anois chomh maith le suíomh,facebook agus twitter .

Instagram na scoile @ scoilphobailmd

Imeachtai Scoile

Árdteist 2020.

A Chairde,

Ta muid ag fagáil slan leis an ngrúpa seo agus ba rang stairiúil iad cinnte.Guíonn foireann na scoile chuile rath oraibh sa saol amach romhaibh.Is iomaí casadh  saol atá amach romhaibh ach gan dearmad a dhéanamh ar an triémhse a chaith sibh anseo i Scoil Phobail Mhic Dara Bhí cairdeas, foghlaim , forbairt agus spraoi agaibh trí na blianta a chaith sibh linn.Ní dhéanfaidh muid dearmad as bhur gcinealtas, spiorad , neart agus fuinneamh choíche 

Go n-eirí an bothar libh agus beidh ceillúradh againn go gairid.


Ionnaigh Ni Allmhuráin,Caoimhe Ni Fhlatharta agus Áine de Búrca

ag canadh "Beidh tu liomsa choiche" bunaithe ar an amhrán "The Cloud's Veil" le Liam Lawton.Tioncalan muinteoir ceoil  Daithí Ó Cinneide ar an bpianó.Ta obair Ealaíne déanta ag an muinteoir Ealaíne Aoife Dowd .Beidh na pótraidí seo crochta sa scoil  mar aitheantas ar an rang stairiúil seo.Míle Buíochas as an obair a chur na scolairí agus na muinteoirí Daithí agus Aoife isteach sa ceillúradh álainn seo.

Árdteist 2020

Ionnaigh Ni Allmhuráin, Méabh Ni Chadhain, Caoimhe Ni Fhlatharta,Aine de Búrca,Laoise N Allmhuráin,Ciara Ni Cheannabháin,Christopher Ó Conaola,Antaine Ó Ceannabhain,Seamus Ó Maoilchiaráin,Cillín Dunne, David  Neachtain.

Ceillúradh

Cuimhní Scoile