Scoil Phobail Mhic Dara

Carna
Co. na Gaillimhe


Tá muid ar FacebookMíle Fáilte

Chuig Suíomh Gréasáin

Scoil Phobail Mhic Dara

Imeachtaí

Seo leanas nasc chuig féilire na scoile.Tá roinnt  samplaí de na himeachtaí a bhíonn ar siúl le linn an scoilbhliain anseo i Scoil Phobail Mhic Dara.

Feilire na Scoile.


Nuacht

Míle Failte

Cuirfidh muid failte roimh ár gCéad bhliain nua 

ag súil go mór le an scoilbhliain nua libh.

Comhghairdeachas Libh!Lá Spóirt Scoil Phobail Mhic Dara


Bhí an-la againn ag Lá Spóirt 2018.Bhí an aimsir dochreidte dúinn agus muid amuigh faoin ngrian don tráthnóna..

Na hImeachtaí a bhíonn ar siúl san Idirbhliain

Taithí Oibre 

Ceardlann Dramaíocht 

Sábháilteacht Tine

Turas Oideachasúil thar lear ,An Iodáil 2017

Turais Ealaíne,Staire agus freastal ar laethanta oscailte na gColaistí 3ú leibhéal

Mionchomhlachtaí

Malartú chuig an Ghearmáin

Yoga

Cúrsa seoltóireacht

Teastas ECDL

Spóirt

Cúrsa Bainistíocht Capaill

Ficheall

Ceol Comórtas Scléip 2018

Cócaireacht

Siúineireacht

Innealtóirteacht

Gaisce an Uachtarain.

Cairde ón Airgintín

Ag foilsiú Nuachtlitir na Scoile

                   Fáilte ón bPríomhoide Dara Ó Maoilchiaráin


Fáilte chuig suíomh nua Scoil Phobail Mhic Dara,Carna.Tá súil agam go dtabharfaidh an suíomh seo roinnt eolas faoin scoil dhuit agus go mbainfaidh tú taitneamh as.Cuireann muid oideachas chuimsitheach den chéad scoth ar fáil do phobal uilig an cheantar trí scolaíocht dara leibhéal, iarArdteistiméireacht agus ranganna do dhaoine fásta.Tá muid bródiúil as ár ndúchais agus ár n'oidhreacht agus leagtar béim ar ár dteanga Gaelach agus cultúr tradisúinta maraon le forbairt pearsanta aos óg phobal na scoile 

Nuacht .

Comhghairdeachas leo!.

Díolachán Cácaí

Ar mhaithe le Scoil Phobail Mhic Dara

Eagraithe ag Coiste Tuismitheoirí na scoile

Dé Domhnaigh 30ú lá Meán Fómhair

Tigh Mhoráin

Tar éis an Aifreann

Beidh raifil ar an lá agus neart duaiseann 

Buíochas i gcónaí as ucht do thacaíocht

Fáilte roimh chách