Scoil Phobail Mhic Dara

Carna
Co. na Gaillimhe


Tá muid ar FacebookMíle Fáilte

Chuig Suíomh Gréasáin

Scoil Phobail Mhic Dara

Imeachtaí

Seo leanas nasc chuig féilire na scoile.Tá roinnt  samplaí de na himeachtaí a bhíonn ar siúl le linn an scoilbhliain anseo i Scoil Phobail Mhic Dara.

Feilire na Scoile.


Nuacht

Ceolchoirm na Nollag : An Déardaoin an 20ú lá ag tosnú ag 7;30i.n.beidh an ceolchoirm bliantiúil againn i Halla na scoile .Beidh neart ceol , amhranaíocht agus damhsa ann an oíche seo.Nollaig Shona daoibh go léír ó na Scolaírí ,Múinteoirí agus foireann scoile ar fad.


Na hImeachtaí a bhíonn ar siúl san Idirbhliain

Taithí Oibre 

Ceardlann Dramaíocht 

Sábháilteacht Tine

Turas Oideachasúil thar lear ,An Iodáil 2017

Turais Ealaíne,Staire agus freastal ar laethanta oscailte na gColaistí 3ú leibhéal

Mionchomhlachtaí

Malartú chuig an Ghearmáin

Yoga

Cúrsa seoltóireacht

Teastas ECDL

Spóirt

Cúrsa Bainistíocht Capaill

Ficheall

Ceol Comórtas Scléip 2018

Cócaireacht

Siúineireacht

Innealtóirteacht

Gaisce an Uachtarain.

Cairde ón Airgintín

Ag foilsiú Nuachtlitir na Scoile

                   Fáilte ón bPríomhoide Dara Ó Maoilchiaráin


Fáilte chuig suíomh nua Scoil Phobail Mhic Dara,Carna.Tá súil agam go dtabharfaidh an suíomh seo roinnt eolas faoin scoil dhuit agus go mbainfaidh tú taitneamh as.Cuireann muid oideachas chuimsitheach den chéad scoth ar fáil do phobal uilig an cheantar trí scolaíocht dara leibhéal, iarArdteistiméireacht agus ranganna do dhaoine fásta.Tá muid bródiúil as ár ndúchais agus ár n'oidhreacht agus leagtar béim ar ár dteanga Gaelach agus cultúr tradisúinta maraon le forbairt pearsanta aos óg phobal na scoile 

Nuacht .

Comhghairdeachas le Ciarán Mac Craith a bhain an chéad ait amach san Rannóg Fuaime ag ESB Techfest 2018.Bhí  tionscnamh álainn aige curtha le chéile aige den teidéal "Áhmránaíúocht ar an Sean-Nós".Bhí tionscnaimh iontach ag an chéad bhliain ar fad.D'fhreastal triúr scoláirí ón chéad bhliain chuig an ócaid agus ghlac siad páirt sna ceardlainn.Bhí ceardlann iontach acu le TG4.Bhain siad an-sult as an lá  san Ceann Árás  atá ag Google B.A.C.