Scoil Phobail Mhic Dara
Carna
​Tá scoil phobail Mhic Dara lonnaithe i gCarna .Is sráidbhaile é Carna atá suite in Iorras Aithneach i nGaeltacht Chonamara, Contae na Gaillimhe, timpeall ar 80 ciliméadar siar ó Chathair na Gaillimhe.Tá roinnt oileáin an-ghar don chósta sa cheantar seo. Ina measc tá Fínis, Maínis, Bior Beag agus Bior Mór.Tá traidisiún láidir amhránaíochta, ceoil, damhsa Gaelach agus bádóireachta fite fuaite i gcultúr an cheantair.​Oifig na scoile​
Tá oifig na scoile suite ins an fhoirgneamh ar thaobh na láimhe deise agus tú ag teacht isteach geata na scoile, ag leanacht díreach ar aghaidh. Bíonn runaí na scoile ar fáil  gach lá don tseachtain le linn an scoil bhliain. Is iondúil go mbíonn an  Runaí ins an oifig i rith na seachtaine idir 9.00 agus 4.30.

An Lá Scoile​
Tosaíonn an lá scoile ag a 9.05 ar maidin agus leanann an scoil ar aghaidh ón Luan go Déardaoin go dtí 4:00. Bíonn tionóil gach maidin  go dtí 9.15, nuair a thosnaíonn an chéad rang.Ar an Aoine, criochnaíonn an scoil ag 2:00. Bionn an chéad bhriseadh i rith an lae, ón 11.00-11.15. Bíonn am lón idir 1.30 agus 2.00. Ní féidir leis an scoil a bheith freagrach as aon scoláire a bhíonn ar láthair na scoile roimh 8.30 ar maidin. Níl céad ag scoláire suíomh na scoile a fhagáil le linn an lá scoile gan síniú ó na tuismitheoirí.. Ba chóir go mbeadh chuile scoláire imíthe den suiomh ag 4.00, seachas na scoláirí atá ag fanacht don bhus nó scoláirí atá ag freastal ar  ranganna bhreise nó an tréimhse staidéar.

Tosaíonn an lá scoile ag a 9.05 ar maidin agus ba chóir go mbeadh chuile scoláire istigh in am don rang.
Carna , Co. na Gaillimhe.
Teagmháil
​Scoil Phobail Mhic Dara
Carna
Co. na Gaillimhe

Uimhir guthán : (095) 32245
feacs : (095) 32591

Is féidir Ríomhphost a sheoladh chuig an seoladh spmd@eircom.net
Oileán Mhic Dara
 Tránna Álainn
                                                              Teagmháil
                                                       Fón :09532245
                              Rí-phost: spmd@eircom.net​​


Carna,co. na Gaillimhe