Scoil Phobail Mhic Dara


Structúr Bainistíochta na scoile

Príomhoide-Dara Ó Maoilchiaráin            
​Leas Príomhoide- Mairéad Nic Dhonnacha

Comhordaitheoir na hidirbhliana -Déaglán MacCuarta
Príomhoidí cúnta : Pat de Búrca  Ceannaire Bliana bl 2,4,agus 6
                                     Micheál Ó Gríofa Ceannaire Bliana bl 1,3 agus 5.

Gairmtreoraí- Máire Ní Dhomhnaill ​             
​ Múinteoir teangmhalaí baile-Róisín Ní Chonfhaola

Carna, Co. na Gaillimhe.
Teagmháil
Fón : 095-32245
Rí-phost: spmd@eircom.net​​

Comhairle na Scoláirí
Aidhmeanna an Chomhairle:
Forbairt oideachais, sóisialta agus cúlturtha a chur chun cinn.
Éisteacht le tuairimí na scoláirí chun saol na scoile a fheabhsú agus a dhéanamh níos taitneamhaí dhóíbh.
Traenáil agus cleachtadh a thabhairt do scoláiri ar chóras an daonlathas agus ar struchtúr bainistíocht na scoile.
Tóghann chuile bhliain ar scoil beirt ón rang chun ionadaí a dhéanamh orthu ar chomhairle na scoláirí. Maireann téarma an chomhairle scoil bhliain amháin.
Comhairle na scoláirí 2016/2017:

An Clár "Mentor" don Ardteist:
Tá an clar seo eagraithe ag an scoil agus le cabhair deonach ó na muinteoirí .Tá an clár seo socraithe chun nasc a chruthú idir an scoil agus an scolaire .Roghnaíonn an scolaire  an "Mentor" don bhliain chun iad a threorú agus iad a spreagadh.Bíonn na scoláirí ​​​ábalta cruinniú a shocrú leis an "Mentor" nuair a theastaíonn cabhair nó treoir i dtaobh staidéar nó dul chun cinn .


An Córas VSWare:
Tá an córas seo ar fáil do na múinteoirí chun imeachtaí ranga agus scoile a thaifead go leictreonach.Tá córas pointí i bhfeidhim againn agus tosnaíonn gach scolaire le 100 pointe ag tús an bhliain.Is féidir cur leis na pointí seo trí dea-shampla, obair bhaile , Gaeilge a labhairt go rialta, bheith có-oibreach, agus tuiscineach le scoláirí eile sa scoil.Beidh duaiseann ar fáil do scoláirí le pointí árd.​
An Club Gaeilge:​
​Cuirtear club Gaeilge ar siúl gach Dé Máirt, ag am lóin, 1.40, 2;00 i seomra Gearmáinís. Bíonn cluichí éagsúla, ar nós cartaí, crosfhocail, biongó agus tráth na gceist ar siúl.Chuaigh an Club Gaeilge ar thuras go dtí Ros na Rús agus an margadh i nGaillimh.. Bhain na scoláirí sa Chlub Gaeilge an-taitneamh as na turas timpeall an seit , lón san óstán Connemara Coast agus an lá siopadóireacht. Rinne gach duine sa Chlub Gaeilge iarracht iontach chun an Ghaeilge atá acu a úsáid agus bhí neart craic agus spraoi acu léi!Bhí costas iomlán an turas íoctha ag an scoil agus beidh turas eile againn go gairid.

Ábhair na scoile don Ardteistiméireachta
Gaeilge , Béarla , Mata ,  ​Ealaín, Tír eolais , Ceol, Gearmáinis , fisic, Bitheolaíocht, Staidéar Gnó,Stair, Innealtóireacht, Staidéar Foirgneolaíocht, Grafaic theicniúil ,Eacnamaíocht bhaile, Gairmtreoir,Gairmchlár na hArdteistiméireachta.
Ábhair na scoile don Sraith Shóisearach
Gaeilge, Béarla, Gearmainis, Mata,Ealaín, Eacnamaíocht bhaile, Miotalóireacht , Ríomhairí, Liníocht,Staidéar gnó
Religiúin, Ceol, Oideachas Shóisialta phearsanta agus sláinte, Oideachas Saoránach, Shóisialta agus Polaitiúil
Stair, Eolaíocht, Adhmadóireacht.Leabharlann na scoile
Tá leabharlann scoile againn a thugann deis dár scoláirí leabhair a fháil ar iasacht i mbéarla agus i nGaeilge. Cuireann muid  an-bhéim ar chúrsaí léitheoireacht agus spreagann muid ár scoláirí an deis a thógail chun leitheoireacht trí tionscadail scoile ar nós an "Reading Challenge" mar imeachtaí an  clár scoile don teastas Shóisearach. Is í Mairéad Ní Chaoimh atá ag rith an leabharlann.Tá an leabharlann oscailte ag am lón roinnt laethanta.