Scoil Phobail Mhic Dara
​​​​Múinteoir teangmhalaí baile , Róísín Ní Chonfhaola
​Is é an sprioc atá ag an gClár Caidrimh Baile, Scoile & Pobail ná an comhcheangal idir scoil, baile agus eagrais phobail áirithe a chothú, a neartú agus a chur chun cinn. Cuireann an clár le dul chun cinn oideachasúil an scoláire. Tá sé dírithe ar thuismitheoirí na scoile ach go háirithe orthu siúd atá i mbaol titim amach as an gcóras oideachais gan a gcumas a bheith bainte amach acu.Is feidir teagmháil a dhéanamh ag an uimhir scoile nó ag 095 32409, nó rí-phost a sheoladh chuig hslo.spmd@gmail.comScéim na leabhair
Tuigeann bainistíocht Scoil Phobail Mhic Dara an chostas a bhíonn ar thuismitheoiri agus iad ag cur na ngasúir ar ais ar scoil ag tús an scoil bhliain. Is de bharr na deacrachtaí seo a chuireann an scoil scéim na leabhair ar fáil do dhaltaí na scoile. Íocann an tuismitheoir táille leis an scoil chuile bhliain chun usáid a bhaint na leabhair scoile. Bíonn na leabhair le tabhairt ar ais ag deireadh an scoilbhliain. Má bhíonn drochbhail orthu, d’fheadfaí an scoláire a chur as an scéim an scoil bhliain dár gcionn.


Carna, Co. na Gaillimhe.

Coiste na dtuismitheoirí:
Tá coiste na dtuismitheoirí gníomhach sa scoil. Bíonn ról ag an gcoiste i gcursaí polasaí agus forbairt na scoile. Bíonn cruinniú chinn bhliana ann ag tús an scoilbhliain agus cruinníthe i rith na bliana. Tá fáilte roimh thuismitheoiri i gconaí, páirt a ghlacadh ar an gcoiste.
Coiste na dTuismitheoirí  2017-2019
Gladys Uí Niaidh, Matt Casey, Charlene Uí Chonaola, Caroline Uí Chonaire, Bridie Uí Ghiollaphadraic, Eamon Ó Cualáin
Máire Mhic Graith, Reamon de Brún, Tomás Ó hAllmhuráin , Micheál Ó Dunaird.
Micheál Ó Cadhain (ionadaí ón mBord Bainistíochta)
Mae Uí Chathasaigh (ionadaí ón mBord Bainistíochta)
Bord Bainistíocht na Scoile​: 
Ainmní Bord Oideachais & Oiliúna na Gaillimh & Ros Comáin ; Maire Ní Chéidigh
Comh. Contae Seán Ó Tuairisg agusTomás Ó Coisdealbha
Ainmní Ord Siúracha na Trócaire Máirtin Ó Conghaile ,Seamus Ó Conceannain agus Máire Uí Ghríofa
Ainmní tofa na Múinteoirí Micheál Ó Gríofa agus Gráinne Bhreathnach
Ainmní tofa na dTuismitheoirí Micheál Ó Cadhain agus Mae Uí Chathasaigh
Rúnaí an Bhord Bainistíochta Dara Ó Maoilchiaráin
Culaith scoile
Tá culaith éadach ag scolairí na scoile agus ní ghlacfar lena mhalairt ar scoil. Geansaí náibhí le suaitheanas na scoile air agus bristí liath a chaithtear le léine  bán taobh istigh den gheansaí.Tá cotaí scoile le suaithneas na scoile mar chuid de culaith na scoile agus tá cead iad a chaitheamh sa rang.Is féidir gnáth bhróga reatha  a chaitheamh.Táthar ag súil go mbeadh athrú éadach feiliúnach ag na scoláírí do na ranganna corpoideachas. Cuireann culaith éadach le dea-iomhá na scoile agus dea-iompar an scoláire.
Club Mata: Tá club Mata ag tosnú ar an 25ú lá Eanair .Tá sé seo mar thacaíocht don chéad bhliain agus an darna bliain.
Ag tosnú  4;10 go dtí 5;00.​
Siceolaí Eileen Kelly 22 ú Márta 7;15 i.n / Ceardlann Tuismitheoireachta​


Staídéar tar éis scoile
Cuirtear staidéar i ndiaidh an scoile ar fáil cheithre  lá sa tSeachtain le linn an scoil bhliain. Cuirtear an áis seo ar fáil ón Tríú  bliain suas go bliain na hArdteiste ón 4.15-5.45. Bíonn sóláistí ar fáil do na scoláirí ata Caithfear cloí le rialacha chun páirt a ghlacadh. Tá sé tabhachtach nach gcuirfear as do obair na scoláirí eile.
Teagmháil
Fón : 095-32245
Rí-phost: spmd@eircom.n
et
Tá sé fíor thabhachtach go bhfaighfidh tú i dteangmhail leis an scoil má bhíonn aon deacrachtaí ag do mhac/iníon ar scoil.Is féidir cruinniú a shocrú chun na deacrachtaí seo a phlé.