Scoil Phobail Mhic Dara
Carna , Co. na Gaillimhe.
© Róisín Ní Chonfhaola
Teagmháil
                        Fón : 095-32245
                        Rí-phost: spmd@eircom.net​​

Nuacht: 
SuíomhCSTS/ JCSP anseo.
An Chéad Bhliain 2016/17
Clár Scoile Teastas Sóisearach
Scoil Phobail Mhic Dara​
Cad atá san gclár seo  , an Clár Scoile  Teastas Sóisearach (TSCS)?
Clár náisiúnta atá urraithe ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) is ea an clár seo C.S.T.S. "D’eascair sé ó na cláir luathfhágálaithe scoile arna dtionscnamh ag an Aonad Forbartha Curaclaim" suíomh PDST .
​Tá an clár i bhfeidhm i níos mó ná 240 scoil ar fud na tíre faoi láthair.Tá Scoil Phobail Mhic Dara páirteach san gclár seo ó 2012.
Aidhmeanna
Is é an aidhm atá leis an CSTS ná chun  "creat curaclaim a chur ar fáil a chabhraíonn le scoileanna agus le múinteoirí an Teastas Sóisearach a dhéanamh níos inrochtana do na daoine óga siúd a d’fhéadfadh an scoil a fhágáil gan cáilíochtaí foirmiúla a bheith acu. Féachann sé le cuidiú a thabhairt do dhaltaí rath a bhaint amach agus féiníomhá dhearfach a fhorbairt trí chreat curaclaim agus measúnachta a chur ar fáil atá oiriúnach dá gcuid riachtanas." suíomh PDST. 
​Ar chríochnú an chláir, faigheann daltaí próifíl, atá ina taifead oifigiúil ar a gcuid éachtaí, ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta.

Ceillúradh CSTS
Bhí ceillúradh CSTS ag lucht na chéad bhliana ​an tseachtain seo caite.Bhí  tuismitheoirí i láthair chun páirt a ghlacadh san ceillúradh seo.Bhí cur i láthair agus taispeáinteas álainn ó na scoláirí.Bhí ábhar ranga agus tionscnaimh le feiceáil ó na Bhí an ócáid seo eagraithe ag na scoláirí ón darna bliain.
​Tá moladh faoi leith tuillte acu.
​Ba í an múinteoir Gráinne Bhreathnach an có-ordnóir ar chlár CSTS na scoile seo.
Tionscnamh 2017 : Scéalaíocht Digiteach
​Scéalaíocht Digiteach-ag nascadh na litearthachta agus teicneolaíocht chun clár raidió a chur le chéile.Stair na hAmhráin, atá againn  mar théama ag cothú nasc idir Ceol agus Teicneolaíocht.
Múinteoirí Dáithí Ó Cinnéide agus Róisín Ní Chonfhaola​